MARIJAMPOLĖS VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS (1988-1992)

Po 25-erių metų, 1989 m., vėl atkuriamas valst. teatras Marijampolėje. Trupės pagrindą sudaro 10 Valst. Konservatorijos teatrinio fak. absolventų: R. Aleksaitis, A. Kaniava, D. Meškauskas, E. Barauskaitė, ir kt. Režisierius G. Sederevičius. Nors pradžia buvo daug žadanti: aktoriai patenkinti, aprūpinti butais, režisierius kvalifikuotas, turįs daug idėjų, visuomenė dėmesinga, laukianti spektaklių. O spektaklių nėra. Režisierius tik mąsto ir dar tik kuria savitą teatro viziją. Aktoriai nusivilia. Dauguma jų, be jau Vilniuje paruoštų diplominių spektaklių, per tris sezonus nesukuria nei vieno vaidmens. Viską metę (tiesa, nepamiršę privatizuoti ir parduoti jiems teatro suteiktų butų!) išsivažinėja. Taip eilinį kartą žlunga teatras. Kultūros ir švietimo ministerija (ministras D. Kuolys) 1992 m. sausio 15 d. likviduoja valstybinį Marijampolės dramos teatrą ir pasiūlo miesto savivaldybei įsteigti savo (municipalinį) dramos teatrą.

VYTAUTAS VILIŪNAS

© 2010. Visos teisės saugomos. Informacija platinimui būtinas raštiškas sutikimas.

Invent. nr. 010086