Wolfdietrich Schnurre. CHRISTMAS – FEAST OF HAPPINESS

Based on the novel “When father’s beard was brown”

Artistic director - Milda Mažėtytė

Performing: Birutė Antanavičiūtė, Darius Baliūnas, Ernestas Bruzbartas, Giedrė Kavaliauskaitė, Neringa Klišienė, Andžejus Legenzovas, Edvardas Miškinis, Ričardas Rutkauskas, Stanislovas Večerskis

© 2010. All rights reserved. Written approval is required for the distribution of information.