AMERIKA PIRTYJE PAS GRINIUS

Partneriai: Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus memorialinis muziejus, Marijampolės kultūros centro folkloro ansamblis "Žibinyčia"

Režisierė - Milda Mažėtytė-Antanauskienė

Trukmė - 1 val.

Spektaklis ”Amerika pirtyje pas Grinius” nukels į XX a. pradžios Marijampolę, prezidento Kazio Griniaus ir jo žmonos Joanos Pavalkytės Griniuvienės namus, kurie buvo tapę to meto kultūros ir lietuvybės židiniu. Spektaklis sukurtas pagal Kazio Griniaus autentiškus atsiminimus, kuriuose aprašytos pirmojo lietuviško vakaro repeticijos bei Vilkutaičio-Keturakio komedijos “Amerika pirtyje” scenas.

© 2010. Visos teisės saugomos. Informacija platinimui būtinas raštiškas sutikimas.

Invent. nr. 010086