Torntonas Vailderis. MŪSŲ MIESTELIS

Trys gyvenimo dalys
Iš anglų kalbos vertė Lilija Vanagienė

Mizanscenos - Romualdo Kučiausko
Dekoracijos ir kostiumai - Deimanto Populaigio
Muzikos aranžavimas - Dariaus Klišio

Šviesos operatorius - Gintaras Gvazdaitis
Garso operatorius - Andrius Šurmaitis

Vaidina aktoriai mėgėjai:
Režisierius (jis ir misteris Morganas, Dvasininkas, Džo Stodardas) - REMIGIJUS PETRUCIONIS
Daktaras Gibsas - RENALDAS ŽILINSKAS
Džo Kroelis - AIVARAS VILUTIS
Houvis Njusomas - ALGIRDAS PETRAŠKA
Misis Gibs - ZITA VALIUKIENĖ
Misis Veb - EDITA MOZŪRAITIENĖ
Džordžas Gibsas - GINTARAS MISIUREVIČIUS
Rebeka Gibs - DAIVA LIAUDANSKYTĖ
Emilė Veb - EGLĖ JANUKONYTĖ
Profesorė Vilard - EDITA MIŠČINSKIENĖ
Misteris Vebas - JONAS AUGUSTAUSKAS
Saimonas Stimsonas - DEIMANTAS POPULAIGIS
Misis Soums - RIMANTĖ RAMANAUSKAITĖ
Konsteblis Vorenas - GINTARAS GVAZDAITIS
Semas Kregas - STASYS KRUŽINAUSKAS
Miestelio gyventojai: VAIDA AKELAITYTĖ, SAULIUS LISAUSKAS, JOLANTA STANIULIENĖ

Spektaklio trukmė - 3 val.

Juk gyvenime, gyvenime yra toji paslaptis, kuri neleidžia mums nieko galutinai apie jį nuspręsti: nei kad jis blogis ar gėris, nei kad jis beprasmis ar tvarkomas apvaizdos. O visi šie dalykai apie jį buvo pasakyti vien todėl, kad jis slypi mumyse pačiuose. Tas “gyvenimas”, per kurį keliaujame, yra bespalvis ir nebylus. Pamenu, kartą sakei: “Visata nežino, kad mes čia esame”.

Tad tepavyksta man atsikratyti vaikiškos minties, jog viena iš mano pareigų - galutinai paaiškinti gyvenimo prigimtį. Kad tik nepasitikėčiau vidiniais postūmiais, kurie verčia mane kas akimirką sakyti, kad jis žiaurus ar mielas! Juk nė kiek ne mažesnė gėda varge apšaukti gyvenimą blogiu, negu džiaugiantis laime, apskelbti jį gėriu.

Iš Torntono Vailderio romano “Kovo idos”

© 2010. Visos teisės saugomos. Informacija platinimui būtinas raštiškas sutikimas.

Invent. nr. 010086