Juozas Grušas. EDUARDO DARGIO NUSIKALTIMAS

3 veiksmų drama

Režisierius - Romualdas Kučiauskas
Dailininkė - Marija Rubavičiutė
Kompozitorius - Darius Klišys

Vaidina: Vilija Grigaitytė, Gintaras Gvazdaitis, Algirdas Kunigiškis, Lina Kaladytė, Doloresa Kazragytė, Asta Mačiulytė, Algirdas Pintukas, Henrikas Savickis, Rolandas Skripkaitis, Irena Talandienė

Ne kartą esam įsikalbėję apie nepaskelbtus arba dingusius dramaturgo kūrinius. J. Grušas pražuvėlėmis laikė keturias savo pjeses. Tarp jų - "Eduardo Dargio nusikaltimą". Vėliau, po rašytojo mirties, kai iškilo jo memorialinio muziejaus reikalas, popierių šusnyse, kuriom buvo užgrūstos knygų spintos, palubės sandėliukai, su rašytojo dukra Algimante Grušaite - Tamošiūniene radome lemtingą pjesę.

J. Grušas, matyt, paskatintas ką tik praūžusio karo realijų, vedamas jį visą gyvenimą dominusio "moralės dėsnio žmoguje", pabandė nusileisti į žmogaus prigimties dugną, tikėdamasis, kad jo kelionė bus aktuali amžininkams. Tačiau vienam iš jų - tuometinės Lietuvos tarybinių rašytojų sąjungos pirmininkui Jonui Šimkui šis bandymas pasirodė antitarybinis.

Dramaturgas, nagrinėjęs ir ruščiai pasmerkęs "Eduardo Dargio nusikaltimą", tapo pats nusikaltėliu, tiesa, ideologiniu, nuo kurio tik vienut vienas trumputis žingsnis iki politinio... Teatrų ir leidyklos durys J. Grušui be ceremonijų buvo užtrenktos. Rankraščiai atmesti, pasirašytos sutartys užmirštos. Rašytojas buvo įtrauktas į vadinamųjų "tylenių" sąrašą. Jam paskubomis buvo pradėta kurpti politinė byla. Grušų namuose visi susėdo "ant čemodanų". Ne nauja pjesė, o Stalino mirtis išgelbėjo mane, - vėliau viešai prisipažins Grušas. (1)

Ar savo gyvenime turėjote tokių įspūdžių, kurie padarė lemiamos įtakos Jūsų kūrybai?

Norėčiau kalbėti apie gyvenimo didžiuosius sukrėtimus ir perversmus, kuriuos man teko matyti, pajusti, išgyventi. Tie sukrėtimai, siaubingi išgyvenimai kėlė klausimą: negi toksai žmogus, negi protas gali tam pritarti ir valia leisti?

... Varomi išbadėję belaisviai, perspiriami arba šautuvo buože permušami, norėję paimti nuo grindinio obuolio nuograužą, ir po to metami į slenkančias žmonių kaip malkų prikrautas vežėčias... Varomi sušaudyti žmonės, krentantys po pravažiuojančių mašinų ratais...

Galima išnarplioti, iš ko susideda žudymo technika, bet iš ko susideda žmogus? Ir darosi sunku rašyti apie banalią kasdienybę, idilišką meilę, pavydą, vedybas, skyrybas... (2)

1 - P. Palilionis. Lemtingojo kūrinio premjera.

2 - A. Samulionio interviu su rašytoju.

© 2010. Visos teisės saugomos. Informacija platinimui būtinas raštiškas sutikimas.

Invent. nr. 010086