G. M. Martinez de Sierra. LOPŠINĖ VIENUOLYNE

2 dalių spektaklis

Režisierius - Romualdas Kučiauskas
Dailininkas - Vytenis Jakunskas

Vaidina: Ernestas Bruzbartas, Rita Gvazdaitienė, Gintaras Gvazdaitis, Jurgita Jankauskaitė, Algirdas Kunigiškis, Daiva Lazauskienė, Jadvyga Lenktienė, Jolanta Nekrašienė, Roma Padvelskienė, Andžela Paplauskienė, Birutė Stankienė, Tatjana Uleckienė, Veronika Zuzevičiūtė

Martinez Sierra, Gregorio
(1881 - 1947)

Ispanų dramaturgas, romanistas ir poetas. Pjesė Cancion de cuna (Lopšinė vienuolyne) sukurta 1911 m. ir laikoma jo šedevru.

Parašė daug romanų, iš kurių populiariausias Ana Maria. 1900 m. išleido poezijos rinkinį Šalčio gėlės. Vertė Šekspyrą, Meterlinką, įkūrė keletą literatūrinių žurnalų, aktyviai dalyvavo teatro veikloje. Daugelį kūrinių parašė bendradarbiaudamas su savo žmona, poete Maria Lejarraga.

Aistros užtemdo žmogaus veidą, lyg tamsiu šydu apdengia jo nekaltumą, gašlumas jame palieka gilių vagų, piktumas padaro jį žiaurų ir nuvargusį, nedorybė sukietina lūpas, padaro jas bežadėmis gerumui išreikšti.

Vienuolės nėra laisvos nuo klaidų, ir ne visos tobulos. Vienuolių profesijos kankinystė esti visą gyvenimą, nes iki mirties jausmai ieško malonumų, valia - laisvės, godulystė - nuosavybės. Kad nepražudytų savo pašaukimo, vienuolės turi stengtis naikinti savo klaidas ir tapti tobulesnės. Todėl visą gyvenimą valia, jausmai, godumas nuolat turi būti spaudžiami. Dėl to vienuoliškasis gyvenimas savo ilgu tesėjimu įgyja kankinio intensyvumo ir uolumo nuopelną.

Knyga vienuolėms, Pažaislis, 1935 m.

© 2010. Visos teisės saugomos. Informacija platinimui būtinas raštiškas sutikimas.

Invent. nr. 010086