Branislavas Nušičius. DR. (DAKTARAS)

4 veiksmų komedija

Režisierius - Romualdas Kučiauskas
Dailininkas - Vytenis Jakunskas

Vaidina: Rita Gvazdaitienė, Gintaras Gvazdaitis, Liuda Kaminskienė, Algirdas Kunigiškis, Jadvyga Lenktienė, Gerda Muraškaitė, Rūta Muraškienė, Andžela Paplauskienė, Ričardas Rutkauskas, Birutė Stankienė, Andriejus Talalajavas, Irena Talandienė, Reimundas Tyras, Tatjana Uleckienė, Ričardas Vainas

Branislavas Nušičius (1864-1938) - įžymus serbų rašytojas, dramaturgas. Kūrė eilėraščius, prozą, dirbo diplomatinį, administracinį darbą, vadovavo teatrams. Pasaulio pripažinimo susilaukė visų pirma kaip dramaturgas ir statomas į vieną gretą drauge su Ž. B. Moljeru, N. Gogoliu. Savo pjesėse jis negailestingai demaskuoja bukus ir pagiežingus miesčionis, jų pasipūtėlišką puikybę, garbės troškimą ir dviveidišką moralę.

1958 m. Marijampolės teatre buvo pastatyta Br. Nušičiaus satyrinė komedija "Misteris doleris" (rež. A. Kupstas, dail. R. Lukšas).

Komedija "Dr.", sukurta 1936 m., laikoma viena iš geriausių jo komedijų. Tai ir satyra, ir situacijų bei charakterių komedija.

IŠ BR. NUŠIČIAUS "NESUKOREGUOTŲ MINČIŲ"

Rašau tiems, kurie trokšta padrąsinančio palaikymo varginančioje kelionėje painiais dabarties keliais, rašau tiems, kurie mano, kad į pasaulį ir gyvenimą reikia žvelgti ašarotomis akimis, kurie supranta juoko vertę žmogaus gyvenime.

Savo herojus, iš kurių juokiuosi, iš tikrūjų aš myliu. Jie visi - geri žmonės. Jų klaidos, silpnybės bei kiti nusižengimai nėra mirtinos nuodėmės. Jie išgyvena sunkias tragedijas, nes nuoširdžiai tiki savo pasirinkto kelio teisingumu ir veiklos protingumu.

Žmonija turėtų gėdytis laiko, kuriame gyvena, turėtų gėdytis savojo progreso, kuriam nepavyko nuslopinti pačių primityviausių instinktų ir nugalėti žmoguje žvėrį.

© 2010. Visos teisės saugomos. Informacija platinimui būtinas raštiškas sutikimas.

Invent. nr. 010086