Juozas Grušas. TĖVAS IR SŪNUS

4 veiksmų drama

Režisierius - Romualdas Kučiauskas
Dailininkas - Gediminas Bagdanavičius

Vaidina: Jonas Augustauskas, Gintaras Gvazdaitis, Eugenija Kalinauskienė, Valė Klesevičienė, Algirdas Kunigiškis, Aldona Lastauskienė, Andžela Paplauskienė, Antanas Stankevičius, Birutė Stankienė, Andriejus Talalajavas, Reimundas Tyras

"TĖVAS IR SŪNUS" PIRMOJI JUOZO GRUŠO DRAMA

Aš siekiu iš gėrio ir blogio kovos išgauti maksimalų efektą. Siekiu ne moralizavimo, pamokymų, bet skatinu suvokti dorovinę vertybę kaip sąlygą, be kurios atskiras žmogus negali egzistuoti. Gal geriausiai mano siekius įkūnija mano pagrindinis personažas: jis teisybės ieškotojas, turįs donkichotiškumo bruožų. Nors Don Kichotas kovą pralaimėjo, bet laimėjo žmonių sielas.

JUOZAS GRUŠAS

Drama "Tėvas ir sūnus" parašyta seniai, o personažai liko ir dabar vertingi. Ten paliesta žmogaus gelmė, vertikaliai eita prie žmogaus. Žmogus ten egzistuoja ne tik laikinuose, to meto papročiuose, yra prasiskverbta į visuotinumą.

JUOZAS MILTINIS

Šios pjesės dramatizmas gerokai nutolsta nuo buitiško kasdienybės srauto. Konflikto esmė kažkuo fatališka. Abi kovojančios pusės nepalenkiamai eina savo keliu, tartum demoniškų jėgų užkerėtos. Žmogus pastatomas ant kraštutinės apsisprendimo ribos. Dramatizmas praveria žmonių sielos gelmes, šalia kurių išblėsta kasdieniškoji buitis.

JONAS LANKUTIS

© 2010. Visos teisės saugomos. Informacija platinimui būtinas raštiškas sutikimas.

Invent. nr. 010086