John Patrick. KEISTUOLĖ MISIS SEVIDŽ

2 dalių komedija

Režisierius - Romualdas Kučiauskas
Dailininkė - Aistė Raugalienė

Vaidina: Jonas Augustauskas, Rita Gvazdaitienė, Gintaras Gvazdaitis, Algirdas Kunigiškis, Aldona Lastauskienė, Jadvyga Lenktienė, Andžela Paplauskienė, Birutė Stankienė, Andriejus Talalajavas, Reimundas Tyras, Tatjana Uleckienė

Yra tūkstančiai dalykų, kurių žmogus nedarytų už dešimt dolerių, bet nėra pasaulyje dalyko, kurio jis nedarytų už dešimt milijonų dolerių.

MISIS SEVIDŽ

***

Per visą dieną niekas nepasakė, kad mane myli. Aš vis dar laukiu.

FEIRI

***

Kada žmogus sako, kad jis protingas, būkite tikra, kad jis kvailas...

DŽEFRIS

***

Grotos ant langų yra tam, kad už jų laikytų visą pasaulį.

FLORENS

***

Žmogus susideda tik iš nedidelio kiekio kalcio, beveik iš tokio pat kiekio jodo ir fosforo... Taigi nė vienas žmogus nekainuoja daugiau kaip pusantro dolerio.

HANIBALAS

***

Nekenčiu visko pasaulyje, o labiausiai - storaodžių gyvulių ir politinių veikėjų.

MISIS PEDI

***

Ir sugalvok tu man vaidinti scenoje komedijas! Tarytum visas mūsų gyvenimas nebūtų komedija!

TITAS

***

Mus visus auklėjo moteris - žvėris žmogaus kailyje!

LILI-BEL

***

Tu per daug dažnai ištekėdavai už užsieničių ir tapai bejausmė.

SAMUELIS

***

Kai užgeso šviesa, aš apkabinau Džefą...

MIS VILI

***

Man kasdien vis sunkiau nustatyti, kur baigiasi išmintis ir prasideda beprotybė...

DAKTARAS EMETAS

© 2010. Visos teisės saugomos. Informacija platinimui būtinas raštiškas sutikimas.

Invent. nr. 010086